Reklamace

 

Náš smluvní vztah se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti FAYN Telecommunications s.r.o. (fayn.cz/podminky) v platném znění a zákony ČR, zejména zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. 

Oblast reklamací zjednodušeně rekapituluje dokument nazvaný Reklamační řád, který najdete na této adrese: https://www.fayn.cz/dokumenty/reklamace/Reklamacni_rad.pdf