Reklamace služby – závada poskytování služby

Mrzí nás, že jste zaznamenali potíže. Uděláme vše pro to, aby se situace vyjasnila a aby byla co nejrychleji napravena. 

Před samotnou reklamací doporučujeme nejprve nahlásit závadu pomocí tohoto formuláře. Pokud nedojde k odstranění/vysvětlení závady, vyplňte prosím tento formulář níže. 

Účastník
Uveďte zákaznické číslo ID účtu, který se vztahuje k reklamovaným službám (je k nalezení vpravo nahoře po přihlášení do muj.fayn.cz). Uvést též můžete číslo pro Volací kartu (zákazníci Axfone).
Uveďte e-mailovou adresu, která je uvedena jako kontaktní pro váš zákaznický účet.
Vyplňte pouze pokud podáváte reklamaci jako fyzická osoba – podnikatel, nebo jako právnická osoba (firma).
Závada

V případě nesouhlasu s výsledkem posouzení Reklamace, se může Účastník obrátit na Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz).